Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachKomunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. naboru wniosków "Bezpieczny Strażak" WFOŚiGW w Krakowie

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2023 w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Budżet Programu na 2023 rok wynosi 2.000.000,00 zł.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:
- zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
- modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.
Ww. zakupy muszą być zrealizowane/odebrane do dnia 31.10.2023 r.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, przy czym:
- maksymalny koszt kwalifikowany samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150.000,00 zł
- maksymalny koszt kwalifikowany pojazdu/ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV nie może przekroczyć kwoty 90.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 45.000,00 zł
Dla zakresu związanego z modernizacją (naprawą) samochodu pożarniczego nie stosuje się jednostkowego kosztu kwalifikowanego brutto.

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r.

WIĘCEJ - kliknij tutaj

Linki

zosp.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica