Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachAktualności

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego obradował w Trzcianie

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W piątek 10 marca 2023 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego obradował w Urzędzie Gminy w Trzcianie (pow. bocheński). Posiedzeniu przewodniczył dh Edward Siarka - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Prezes Siarka przedstawił szczegółową informację o działalności ZOW ZOSP RP od ostatniego posiedzenia. Uczestnicy posiedzenia zapoznani zostali także z informacją o działalności straży w powiecie bocheńskim.

Zarząd przyjął bilans za 2022 rok wraz z rachunkiem zysków i strat a także zatwierdził preliminarz imprez programowych na bieżący 2023 rok.

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek dokonał analizy działań ratowniczych podejmowanych w 2023 roku a także przedstawił plan działania w zakresie dofinansowań działalności operacyjnej OSP.

Druhowie żwawej dyskusji poddali kwestie wysokości dofinansowań jednostek OSP włączonych do KSRG, zaopatrzenia jednostek OSP w tlen medyczny, szkoleń w zakresu KPP dla druhów ochotników, sprawozdawczości w OSP a także limitów odznaczeń na 2023 rok.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego jednogłośnie nadał status Członka Honorowego dh Eugeniuszowi Stukusowi. 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele ochotniczego pożarnictwa ziemi gorlickiej:
▪ Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Krzysztof Kosiba
▪ Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Przemysław Wszołek

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica