Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zgodnie z ostatnio wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa, ograniczono funkcjonowanie m.in żłobków i przedszkoli. Istnieją jednak od tych ograniczeń wyjątki, z których część może dotyczyć dzieci członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. "dostępności w OSP"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród Ochotniczych Straży Pożarnych związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Proszę o wprowadzanie danych za 2020 rok do systemu Raport OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni Prezesi/Komendanci Gminni
ZOSP RP z pow. gorlickiego

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz Informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Komunikat ws. zasad przyznawania dotacji dla OSP za walkę z COVID

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
W dniu 18 marca 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Poniżej zamieszczam jego treść.

Komunikat ws. rozliczeń finansowych za 2020 rok - AKTUALIZACJA

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W dniu 22 marca 2021 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat w sprawie przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Ministerstwo Finansów informuje, że planowane jest jego przedłużenie również dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wniosków o odznaczenia 2021

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuje, iż termin składania wniosków o odznaczenia Związku OSP RP na rok bieżący upływa z dniem 10 lutego 2021 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą dopiero w 2022 roku. Prawidłowo wypełnione i zaopiniowane wnioski na aktualnych formularzach z podpisem kandydata do odznaczenia, należy składać w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

UWAGA! Zmiana terminów kampanii sprawozdawczo - wyborczej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Ochotnicze Straże Pożarne na zorganizowanie walnych zebrań sprawodawczo-wyborczych mają czas od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Strażacy OSP będą wozić ludzi do punktów szczepień

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

"Nawet jeżeli są problemy logistyczne, dojazdowe, czy różne utrudnienia komunikacyjne Ochotnicze Straże Pożarne będą niosły pomoc" - deklarował Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, podpisując list intencyjny w sprawie współpracy podczas Narodowego Programu Szczepień. Druhowie OSP będą wozić ludzi na szczepienia przeciw COVID-19

Chcesz się zaszczepić przeciw COVID-19, zgłoś się do Komendanta KP PSP w Gorlicach!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, przesłał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach pismo PR.5573.19.2020.PM dot. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Treść pisma zamieszczam poniżej. Druhowie ochotnicy chętni do zaszczepienia przeciw COVID-19 do jutra do godz. 11.00 muszą złożyć (on-line lub osobiście) w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach wypełnione i podpisane oświadczeniem woli.

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica