Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. powiatowych rekolekcji strażackich 2019

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w dniach 11,12,13 kwietnia 2019 roku (czwartek, piątek, sobota) w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rożnowicach przeprowadzone zostaną powiatowe rekolekcje strażackie. Organizatorem rekolekcji jest kapelan strażaków Gminy Biecz ks. Stanisław Pałka - proboszcz Parafii w Rożnowicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. obowiązku zgłoszenia przez OSP dodatkowych danych do KRS

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada na Ochotnicze Straże Pożarne nowy obowiązek, jakim jest złożenie adresów do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wskazanie nowego obowiązku - nowych danych, które od 15 marca 2018 r. zbierają sądy, pojawia się w artykule 19a ustawy o Krajowy Rejestr Sądowy. Oznacza to nic innego jak fakt, że wszyscy członkowie Zarządu OSP muszą przesłać do KRS oświadczenia o adresach do korespondencji.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zbiórki na leczenie Antosi Kluk

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuje, iż Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach przeprowadził zbiórkę środków finansowych na rzecz Antosi Kluk - córki strażaka, która wymaga pilnej operacji w Szwajcarii, szacowanej na kwotę 600 tys zł. Na nasz apel chętnie odpowiedziały liczne podmioty i osoby fizyczne.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska 2019” ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2019 roku na realizację Konkursu środki finansowe w wysokości 2.380.000 zł. Zmianie uległ regulamin konkursu. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wydłużenia terminu do składania CIT-8

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Urząd Skarbowy w Gorlicach na swojej stronie internetowej informuje, iż Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. To jedno z rozwiązań resortu finansów, które ułatwia m.in. najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r.

Lista uczestników Eliminacji Powiatowych OTWP 2019 i inne sprawy organizacyjne

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej prezentuję listę uczestników zakwalifikowanych do Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" a także szereg kwestii organizacyjnych. Przypominam, iż Eliminacje Powiatowe OTWP zostaną przeprowadzone w czwartek 4 kwietnia br. o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach (ul. 11 listopada 43)

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. szkolenia ze sprawozdawczości do US

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach zaprasza na bezpłatne i otwarte szkolenie z zakresu przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Przypominam, iż od 1 stycznia br. Ochotnicze Straże Pożarne pozbawiono możliwości papierowego rozliczania, narzucając obowiązek rozliczania wyłącznie w formie elektronicznej. Budzi to wiele niejasności, stąd szkolenie zorganizowane przez gorlicki Urząd Skarbowy, które ma rozwiać wszelkie wątpliwości.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. instrukcji elektronicznej sprawozdawczości do US

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, iż od 1 stycznia 2019r. Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poniżej krótka instrukcja jak należy to wykonać.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wysokości dotacji z KSRG i MSWiA w poszczególnych OSP w latach 2015-2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Państwowa Straż Pożarna przygotowała szczegółowe zestawienie wysokości dotacji przyznanych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na terenie województwa małopolskiego. Wykaz uzględnia podział na powiaty, gminy i jednostki. Analizie poddano dotacje przekazane wszystkim jednostkom OSP zarówno z Ministerstwa Spraw Wewnętrzych (dotacja dla OSP spoza KSRG) i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (dla jednostek z KSRG). Wykaz nie uwzględnia dotacji z Firm Ubezpieczeniowych, Funduszu Sprawiedliwości ani dotacji samorządowych i innych. Zachęcam do zapoznania się z danymi.

Linki

policja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica