Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wniosków o odznaczenia 2021

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuje, iż termin składania wniosków o odznaczenia Związku OSP RP na rok bieżący upływa z dniem 10 lutego 2021 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą dopiero w 2022 roku. Prawidłowo wypełnione i zaopiniowane wnioski na aktualnych formularzach z podpisem kandydata do odznaczenia, należy składać w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

UWAGA! Zmiana terminów kampanii sprawozdawczo - wyborczej

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Ochotnicze Straże Pożarne na zorganizowanie walnych zebrań sprawodawczo-wyborczych mają czas od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Strażacy OSP będą wozić ludzi do punktów szczepień

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

"Nawet jeżeli są problemy logistyczne, dojazdowe, czy różne utrudnienia komunikacyjne Ochotnicze Straże Pożarne będą niosły pomoc" - deklarował Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, podpisując list intencyjny w sprawie współpracy podczas Narodowego Programu Szczepień. Druhowie OSP będą wozić ludzi na szczepienia przeciw COVID-19

Chcesz się zaszczepić przeciw COVID-19, zgłoś się do Komendanta KP PSP w Gorlicach!

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, przesłał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach pismo PR.5573.19.2020.PM dot. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Treść pisma zamieszczam poniżej. Druhowie ochotnicy chętni do zaszczepienia przeciw COVID-19 do jutra do godz. 11.00 muszą złożyć (on-line lub osobiście) w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach wypełnione i podpisane oświadczeniem woli.

Komunikat ws. sposobu wyliczenia liczby delegatów i przedstawicieli do struktur gminnych ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku ze spływającymi pytaniami dotyczącymi sposobu wyliczenia liczby delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawiam zasady ustalania powyższych liczb.

Komunikat ws. kampanii sprawozdawczo - wyborczej 2021-2022

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą Nr 42/XI/2020 z dnia 22 października 2020 roku podjął ustalenia w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w myśl których kampania rozpocząć ma się z dniem 1 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym przedstawiam uregulowania prawne dotyczące zasad przeprowadzenia wyborów w Ochotniczych Strażach Pożarnych do Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Kondolencje dla dh Tadeusza Górskiego z powodu śmierci matki

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Prezes wraz Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach składają kondolencje Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorlicach a zarazem wieloletniemu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Tadeuszowi Górskiemu z powodu śmierci matki Anieli Górskiej.

Pogrzeb odbędzie się w środę 4 listopada 2020 roku o godz. 14.00 w Szymbarku.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP ws. wsparcia DPS w czasie pandemii koronawirusa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Z uwagi na coraz trudniejszą sytuację epidemiologiczną w Polsce, tym samym w Powiecie Gorlickim, podjęte zostały prace mające na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na znaczący poziom zachorowań zarówno wśród pensjonariuszy jak również pracowników tych placówek.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pielgrzymki do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego informuje, iż Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się w dniu 18 października 2020 roku o godz. 12.00. Sytuacja pandemiczna w kraju stwarza duże zagrożenie dla uczestników wszelkiego rodzaju masowych uroczystości i wymaga daleko idącej ostrożności i rozwagi.

Linki

zosp.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica