Komunikaty Prezesa

Komunikat ws. sposobu wyliczenia liczby delegatów i przedstawicieli do struktur gminnych ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku ze spływającymi pytaniami dotyczącymi sposobu wyliczenia liczby delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawiam zasady ustalania powyższych liczb.

Komunikat ws. kampanii sprawozdawczo - wyborczej 2021-2022

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą Nr 42/XI/2020 z dnia 22 października 2020 roku podjął ustalenia w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w myśl których kampania rozpocząć ma się z dniem 1 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym przedstawiam uregulowania prawne dotyczące zasad przeprowadzenia wyborów w Ochotniczych Strażach Pożarnych do Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Kondolencje dla dh Tadeusza Górskiego z powodu śmierci matki

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Prezes wraz Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach składają kondolencje Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorlicach a zarazem wieloletniemu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Tadeuszowi Górskiemu z powodu śmierci matki Anieli Górskiej.

Pogrzeb odbędzie się w środę 4 listopada 2020 roku o godz. 14.00 w Szymbarku.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP ws. wsparcia DPS w czasie pandemii koronawirusa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Z uwagi na coraz trudniejszą sytuację epidemiologiczną w Polsce, tym samym w Powiecie Gorlickim, podjęte zostały prace mające na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na znaczący poziom zachorowań zarówno wśród pensjonariuszy jak również pracowników tych placówek.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pielgrzymki do Łagiewnik

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego informuje, iż Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się w dniu 18 października 2020 roku o godz. 12.00. Sytuacja pandemiczna w kraju stwarza duże zagrożenie dla uczestników wszelkiego rodzaju masowych uroczystości i wymaga daleko idącej ostrożności i rozwagi.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odbywania walnych zebrań członków OSP oraz innych imprez strażackich w okresie zagrożenia COVID-19

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. upływu terminu na odbycie walnych zebrań

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, że z dniem 30 września upływa termin na odbycie walnego zebrania członków OSP zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 termin został przedłużony o 3 miesiące czyli do 30 września 2020 r. Proszę uprzejmie aby jednostki OSP w których nie odbyły się walne zebrania zastosowały się do wskazanych regulacji.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zdalnego przeglądu orkiestr dętych OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
z przyjemnością zapraszam wszystkie strażackie orkiestry dęte z terenu powiatu gorlickiego do udziału w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią niniejszy konkurs zastąpi zawieszone w 2020 roku regionalne przeglądy orkiestr.

Marszałek wsparł zakup 3 samochodów dla OSP w gorlickiem

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 2 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP. Środki pozwolą na dofinansowanie samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych dla 53 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród jednostek, które otrzymały wsparcie są aż 3 z powiatu gorlickiego.

Linki

zosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica