Komunikaty Prezesa

Lista uczestników Eliminacji Powiatowych OTWP 2019 i inne sprawy organizacyjne

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej prezentuję listę uczestników zakwalifikowanych do Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" a także szereg kwestii organizacyjnych. Przypominam, iż Eliminacje Powiatowe OTWP zostaną przeprowadzone w czwartek 4 kwietnia br. o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach (ul. 11 listopada 43)

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. szkolenia ze sprawozdawczości do US

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach zaprasza na bezpłatne i otwarte szkolenie z zakresu przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Przypominam, iż od 1 stycznia br. Ochotnicze Straże Pożarne pozbawiono możliwości papierowego rozliczania, narzucając obowiązek rozliczania wyłącznie w formie elektronicznej. Budzi to wiele niejasności, stąd szkolenie zorganizowane przez gorlicki Urząd Skarbowy, które ma rozwiać wszelkie wątpliwości.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. instrukcji elektronicznej sprawozdawczości do US

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, iż od 1 stycznia 2019r. Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poniżej krótka instrukcja jak należy to wykonać.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wysokości dotacji z KSRG i MSWiA w poszczególnych OSP w latach 2015-2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Państwowa Straż Pożarna przygotowała szczegółowe zestawienie wysokości dotacji przyznanych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na terenie województwa małopolskiego. Wykaz uzględnia podział na powiaty, gminy i jednostki. Analizie poddano dotacje przekazane wszystkim jednostkom OSP zarówno z Ministerstwa Spraw Wewnętrzych (dotacja dla OSP spoza KSRG) i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (dla jednostek z KSRG). Wykaz nie uwzględnia dotacji z Firm Ubezpieczeniowych, Funduszu Sprawiedliwości ani dotacji samorządowych i innych. Zachęcam do zapoznania się z danymi.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu "Małopolskie Remizy 2019"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Wystartował konkurs "Małopolskie Remizy 2019". 60 tys. zł to maksymalna kwota dotacji na remont małopolskich remiz strażackich. Na złożenie wniosku gminy i jednostki OSP mają czas tylko do 13 marca br. Środki te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws wyjazdów na targi do Warszawy

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego w tym roku nawiązał ścisłą współpracę z Warszawską Izbą Gospodarczą. Głównym aspektem podjętych działań jest wzajemne wsparcie i promocja. W związku z czym druhowie z małopolski będą mogli skorzystać z wyjazdów na targi do Warszawy połączone ze zwiedzaniem Stolicy.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. dotacji z FU na mundury

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni Druhny i Druhowie,
Informuję, że istnieje możliwość aplikowania o środki z Firm Ubezpieczeniowych przydzielonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na zakup umundurowania. Dofinansowanie dotyczy zakupu mundurów wyjściowych, umundurowania koszarowego, czapki rogatywki, kapelusza damskiego, koszuli OSP i bluzy polar. Wysokość dofinansowania podana została we wniosku o dofinansowanie.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Eliminacji Powiatowych OTWP 2019

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zostaną przeprowadzone w pierwszych dniach miesiąca kwietnia 2019 roku. W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i gminnych OTWP i wyłonienie 1 laureata z pierwszego miejsca z danej kategorii wiekowej, który będzie reprezentował Państwa gminę (szkołę ponadpodstawową) na szczeblu powiatowym.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. elektronicznych rozliczeń CIT-8 do Urzędu Skarbowego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż od 1 stycznia 2019 roku deklaracje roczne CIT przyjmowane są przez Urzędy Skarbowe tylko w formie elektronicznej. Oznacza to, że Ochotnicze Straże Pożarne rozliczenie roczne CIT-8 nie będę mogły składać już w formie papierowej a jedynie elektronicznej.

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica