Archiwum artykułów

Roczna odprawa operacyjna dla gorlickich druhów - Łosie 2018

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 3 marca 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu (gm. Ropa) zorganizowana została roczna odprawa operacyjna z Komendantami Gminnymi ZOSP RP, Prezesami i Naczelnikami OSP z KSRG oraz Naczelnikami OSP spoza KSRG. Na odprawę licznie przybyli druhowie ochotnicy ze wszystkich gorlickich gmin. Jej organizatorem była KP PSP w Gorlicach, ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Wójt Gminy Ropa.

Przybyłych przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz. Wśród gości znaleźli się m.in. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba, Zastępca Małopolskiego Komendata Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Paweł Sejmej a także starosta gorlicki Karol Górski oraz burmistrzowie i wójtowie gorlickich gmin.

Podczas odprawy druhowie ochotnicy posiedli szczegółową wiedzę na temat funkcjowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Szczegółową charakterystykę organizacji Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach oraz charakterystykę pracy komendy referowali kolejno Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Gładysz oraz wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych. Następnie Z-ca Komedanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej szczegółowo omówił działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie w roku ubiegłym zwracając także dokładnie uwagę na plany na rok bieżący.

W końcowej części pozostałych zapoznano z tematyką dotyczącą Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematykę związaną z zagrożeniami rakotwórczymi dla strażaków, wnioskami po przeprowadzonych inspekcjach gotowości operacyjnej oraz nowymi zasadami ich przeprowadzania, rozliczeniami dotacji z MSWiA, szkoleniami dla druhów ochotników, organizacją VI mistrzostw powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym, regulaminem umundurowania w OSP oraz sprawami bieżącymi w OSP i ZOSP RP referowali kolejno mł. ogn. Bogusław Łukaszyk, st. kpt. Piotr Migacz, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, dh Przemysław Wszołek oraz dh Krzysztof Kosiba.

Organizatorzy odprawy ugościli wszystkich przybyłych dużą serdecznością oraz ciepłym posiłkiem.

PREZENTACJE
Zagrożenia rakotwórcze dla strażaków - mł. ogn. Bogusław Łukaszyk 
Wnioski po inspekcjach gotowości operacyjnej w 2017r. - st.kpt. Piotr Migacz 
Nowe zasady inspekcji gotowości operacyjnej - st.kpt. Piotr Migacz 
Zasady rozliczenia dotacji z MSWiA - mł.bryg. Andrzej Czeluśniak 
Sprawy szkoleniowe i operacyjne w jednostkach OSP - mł.bryg. Andrzej Czeluśniak 
Mapa hydrantów w powiecie gorlickim - mł.bryg. Andrzej Czeluśniak 
Regulamin mundurowy członków OSP - dh Przemysław Wszołek 
Sprawy bieżące ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz podsumowanie 2017r. - dh Krzysztof Kosiba 

Linki

gorlice.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica