Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. instrukcji elektronicznej sprawozdawczości do US

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
przypominam, iż od 1 stycznia 2019r. Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poniżej krótka instrukcja jak należy to wykonać.

CIT 8 (do końca marca 2019r.)
Ochotnicze Straże Pożarnej mogą upoważnić np. biura rachunkowe, pracowników Urzędów Gmin czy inne podmioty posiadające bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczy do złożenia w Urzędzie Skarbowym sprawozdania CIT 8. Upoważnienie składa się na druku UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo wypełniony i podpisany druk UPL-1 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Druk podpisują osoby, które zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS mają do tego kompetencje. Zazwyczaj jest to Prezes lub Wiceprezes i obligatoryjnie Skarbnik. Wówczas upoważniona przez OSP osoba może przesłać i elektroniczniee podpisać CIT-8.

BILANS
Podobnie jak z CIT-8 ma się sprawa ze sprawozdaniem finansowym (bilansem). OSP mogą upoważnić w/w podmioty posiadające bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczy do złożenia w Urzędzie Skarbowym sprawozdania. Wymagana jest tutaj jednak jeszcze jedna kwestia. Członkowie Zarządu OSP uprawnieni do reprezentowania jednostki (zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS - zazwyczaj Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik) muszą posiadać profil zaufany. Taki profil zaufany założyć można przez internet.

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.
Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jak założyć profil zaufany?
1. Wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP,
2. Kliknij Zarejestruj się.
3. Wypełnij formularz.
4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
5. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło — zaloguj się na stronie profilu zaufanego.
6. Idź do wybranego punktu potwierdzającego (np. ZUS lub US) i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.
Jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni — zaloguj się na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż wniosek.

Najważniejsze na obecną chwilę jest, aby Członkowie Zarządu upoważnieni do reprezentowania jednostki złożyli wnioski o założenie profilu zaufanego !!!
Jeśli w Zarządach OSP nastąpiły zmiany i zmieniła się osoba upoważniona do reprezentowania jednostki, proszę zwrócić uwagę na sposób reprezentacji. Wzorcowe Statuty (a co za tym idzie wpisy do KRS) zakładają reprezentację np przez Wiceprezesa i Skarbnika (bez Prezesa). Proszę nie zwlekać tylko wnioski złożyć jak najszybciej.

 

INSTRUKCJA - kliknij aby pobrać

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica