Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Zgodnie z ostatnio wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa, ograniczono funkcjonowanie m.in żłobków i przedszkoli. Istnieją jednak od tych ograniczeń wyjątki, z których część może dotyczyć dzieci członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. "dostępności w OSP"

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród Ochotniczych Straży Pożarnych związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Proszę o wprowadzanie danych za 2020 rok do systemu Raport OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Prezesi/Komendanci Gminni
ZOSP RP z pow. gorlickiego

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz Informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami. Z kolei Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Komunikat ws. zasad przyznawania dotacji dla OSP za walkę z COVID

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
W dniu 18 marca 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Poniżej zamieszczam jego treść.

Komunikat ws. rozliczeń finansowych za 2020 rok - AKTUALIZACJA

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 22 marca 2021 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat w sprawie przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Ministerstwo Finansów informuje, że planowane jest jego przedłużenie również dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

"Jestem mały, wiem więcej" w OSP Rożnowice

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 18 marca 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach (gm. Biecz) odbyło się podsumowanie projektu „Jestem mały, wiem więcej”, finansowanego ze środków z WFOŚiGW w Krakowie i Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego. Projekt ten realizowany był w 8-10 szkołach podstawowych na terenie woj. małopolskiego. Każdego roku w programie udział bierze ponad 200 dzieci z klas I-III.

Wsparcie gorlickich OSP z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sukcesem zakończyły się starania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o pozyskanie Środków Ochrony Indywidualnej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego trafił asortyment o wartości blisko 90 tyś zł.

Ruszył konkurs „Małopolskie OSP 2021”

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolskie OSP 2021” dotyczący wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Dofinansowanie może być przeznaczone na prace budowlano-remontowe remiz strażackich lub zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Linki

policja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica