Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. możliwości zdalnych posiedzeń organów OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Informuję, iż nastąpiły zmiany w prawie o stowarzyszeniach ws. możliwości udziału w posiedzeniach organów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że zarówno członkowie Zarządu OSP jak i Komisji Rewizyjnej OSP mogą podejmować wiążące ustalenia i decyzje, bez konieczności spotykania się. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odwołania konkursu "Małopolskie OSP 2020"

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
w dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zrezygnował z realizacji Konkursu "Małopolskie OSP 2020", podejmując Uchwałę Nr 513/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie odwołania konkursu. Powyższą decyzję podjęto w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. przełożenia krajowej pielgrzymki do Częstochowy

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie, 
Mając na uwadze rosnące zagrożenie związane z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem, a także stawiając bezpieczeństwo wszystkich strażaków i ich rodzin na pierwszym planie, Komitet Organizacyjny ds. przygotowań VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę podjął decyzję o jej odwołaniu we wcześniej zaplanowanym terminie. Jednocześnie wyznaczony został nowy termin.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wydłużenia terminu na składanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia przez Ochotnicze Straże Pożarne zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019r.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. środków ochrony osobistej na wypadek działań związanych z koronawirusem

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach informuje, iż otrzymał środki ochronne (płyny do dezynfekcji, maseczki i gogle) dla druhów OSP, przekazane przez firmę Empol za pośrednictwem Burmistrza Gorlic Rafała Kukli. Asortyment rozdysponowany zostanie wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Proszę ponadto o zgłaszanie do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach posiadanych stanów ilościowych środków ochronnych i potrzeb w tym zakresie.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. instrukcji pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
aby rozwiać wszelkie wątpliwości w temacie dostarczania żywności dla osób potrzebujących objętych kwarantanną, poniżej zamieszczam wytyczne wojewody małopolskiego w tym zakresie z dnia 14 marca 2020 roku. Proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń i wytycznych.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi postępowania jednostek OSP w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19 przypominam, że już 13 marca br. każda jednostka OSP jak i Związek OSP RP otrzymali instrukcje Komendanta Głównego PSP na wypadek podjęcia działań ratowniczych i działań pomocniczych. Proszę o bezwzględne stosowanie się do wytycznych! Poniżej zamieszczam instrukcję postępowania.

Linki

policja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica