Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. pożyczek z PUP dla OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dotyczy to bezpośrednio Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komunikat ws. miejsca składania sprawozdań finansowych - wyjaśnienia

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
w związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi miejsca składania sprawozdań finansowych przez Ochotnicze Straże Pożarne przypominam, że od 1 stycznia 2020 roku sprawozdanie przekazujemy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do "Szefa Krajowej Administracji Skarbowej" a nie do Urzędu Skarbowego w Gorlicach. Do przesłania sprawozdania do szefa KAS można wykorzystać narzędzie Ministerstwa Finansów - e-Sprawozdania Finansowe.

Znamy wyniki konkursu WFOŚiGW Kraków dla małopolskich OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
Znamy już wyniki naboru Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych a także Część 2 - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniżej prezentuję informacje, które jednostki z powiatu gorlickiego otrzymały wsparcie a także zamieszczam pełne listy beneficjentów.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków obradował w Kłaju

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W piątek 10 lipca br. w Kłaju (pow. wielicki) odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego. Członkowie Zarządu dokonali oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz bilansu a także dokonali podjęcia szeregu wiążących decyzji.

Podziękowanie komendanta Krzysztofa Gładysza za udział w pogrzebie mamy

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz złożył na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby podziękowania za udział w pogrzebie mamy. Treść podziękowań zamieszczamy poniżej.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. przyznanych dotacjach na remonty remiz

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż w dniu 1 lipca br. odbyła się zdalna XXIII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porządku obrad znalazł się także m.in. projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminom na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu małopolski, z przeznaczeniem na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich. Wsparcie otrzymało 111 jednostek OSP, w tym 3 z powiatu gorlickiego.

Strażacy ochotnicy z gorlickiego pojechali pomagać w powiecie jasielskim

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W minioną sobotę 27 czerwca br. przez powiat jasielski przeszła ogromna nawałnica, która wywołała liczne podtopienia. Woda wdzierała się do domów, piwnic i garaży. Porywała samochody, przyczepy campingowe. Wszystko to co stanęło na drodze żywiołu. Z pomocą poszkodowanym ruszyły Wojska Obrony Terytorialnej a przede wszystkim strażacy ochotnicy, również z powiatu gorlickiego. Ci organizują także pomoc materialną. 

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica